หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
    99 ม. 3 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
    เบอร์โทรศัพท์ : 0-5659-9052
    โทรสาร : 0-5659-9052
 
 
 
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายที่อยู่
การทำบัตรประชาชน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
การขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
การขอเลขหมายประจำบ้าน
การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ
การรื้อถอนบ้าน
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player