หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ63 [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลสวา่างแจ้งสบายใจ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 138  
 
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 97  
 
การให้ความรู้พนักงานของเทศบาลในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสุจริต [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 160  
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 135  
 
  (1)