หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 141  
 
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 139  
 
คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 146  
 
สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 131  
 
  (1)