หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)