หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
 

ด้วยเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ จะดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ สำนักปลัดจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่่ นายประทวน โชคธนาทรัพย์ เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 1,680 บาท (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทรา่บโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 13.34 น. โดย คุณ ธีรารัตน์ อยู่ประเสริฐ

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player