หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

เนื่องจากวัสดุก่อสร้างของกองช่างเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ บางรายการหมดไปและบางรายการมีคงเหลือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน กองข่างเทศบาลจึงมึความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการมาเพื่อใช้ในงานของก่องช่าง ซึ้่งผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาในครั้งนี้ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจงการเกษตร ซึ่งเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 8,468.- บาท (แปดพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 16.04 น. โดย คุณ ธีรารัตน์ อยู่ประเสริฐ

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player