หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562 ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กฯ ให้มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เพื่อร่วมรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหา สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ และเพื่อจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคล/ครอบครัวต้นแบบไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ จำนวน 9 ครอบครัว โดยจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 1. อบรมให้ความรู้ 2.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และ 3.เชิดชูเกียรติบุคคล/ครอบครัวต้นแบบไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว ของเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ จำนวน 9 ครอบครัว

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2562 เวลา 10.13 น. โดย คุณ ศิริจรรยา ชูเรือง

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player