หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
โครงการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายบุญนาค บูรณพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒: ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ที่มาของโครงการนี้อันเนื่องมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานที่ให้การเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย จึงมีเด็กเล็กอายุระหว่าง ๒-๔ ปี อยู่รวมกัน ซึ่งเด็กเล็กเป็นช่วงวัยที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ ส่งผลให้เด็กเจ็บป่วยได้ง่าย เมื่อเด็กป่วยก็ส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง ที่ต้องหยุดงานมาเลี้ยงดู และทำให้ขาดรายได้ อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ดังนั้น การป้องกันควบคุมโรค ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะช่วยลดและแก้ปัญหาจากการเจ็บป่วยของเด็ก เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ พ่อแม่ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม คือ (๑) การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ (๒) การควบคุมป้องกันโรคในศูนย์ (๓) การคัดกรองและเฝ้าระวังพัฒนาการ และ (๔) การอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ปกครอง โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2562 เวลา 10.05 น. โดย คุณ ศิริจรรยา ชูเรือง

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player