หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2562
 
โครงการวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ กำหนดจัดโครงการวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา จตุปัจจัยและไทยธรรม ให้กับวัด ศาสนสถานในเขตจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ วัดสว่างอารมณ์ วัดคลองโพ วัดหนองยายดา วัดดงแขวน สำนักสงฆ์หนองยายดา และศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติธรรมสวนป่าหลวงพ่อเสน่ห์ ในการนี้ได้มีโอกาสได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์วรจักร์ สัจจะวโร ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติธรรมส่วนป่าหลวงพ่อเสน่ห์ ในหัวข้อธรรม \"สัปปุริสธรรม 7\" หมายถึง ธรรม 7 ประการ ได้แก่ 1.รู้จักเหตุ 2. รู้จักผล 3.รู้จักตน 4.รู้จักประมาณ 5.รู้จักกาล 6.รู้จักประชุมชน และ 7.รู้จักบุคคล ซึ่งเป็นธรรมของสัตบุรุษที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ คือ ความเป็นคนดีที่สมบูรณ์ เป็นธรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าคน หรือ ผู้นำที่จะต้องเป็นผู้รู้จักเหตุผล รู้จักตัวเอง และผู้อื่น รู้จักกาลเทศะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรู้จักนิสัยความต้องการ ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อจะได้เลือกใช้คนให้ถูกกับงานหรือใช้คนให้เหมาะสมกับงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 09.14 น. โดย คุณ ศิริจรรยา ชูเรือง

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player