หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
โครงการเสริมสร้างความรู้ บูรณาการงานชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ บูรณาการงานชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคนและคณะกรรมการชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562 ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการนำหลักธรรมาภิบาลสามารถนำมาใช้ในการบริหารเทศบาลและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำความรุ้ที่ได้มาปรบประยุกต์ใช้ในการทำงาน พัฒนาการทำงานของตนเองและชุมชน สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 16.42 น. โดย คุณ ศิริจรรยา ชูเรือง

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player