หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
 
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามพรย.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
 
ข้อหารือพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนมาก ที่ อน 0023.3/ว 3038 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
 
การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 103 
 
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 106 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 928
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player