หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการขุดวางท่อประปา หมู่ที่ ๑๐ กลุ่มสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายผ้าใบไวนิล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]

  (1)