หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องทองน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำผ้าใบไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมา นายวิเชียร เริงเกษตรกิจ เพื่อขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๑๑๑๗ อน อุทัยธานี ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลปฏิบัติงานราชการ ในการเดินทางไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือผู้นำชุมชนภายในจังหวัดและต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมา นายสมเกียรติ เหล่าประชา เพื่อขับรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลปฏิบัติราชการในการเดินทางไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมา นายสุรพล ขำกระแสร์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกและภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมา นางสาววชิราภรณ์ ชำนิเขตรการณ์ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]ซื้อกล่องรับสัญญาณ PSI SL ๕๒X สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อชุดตรวจโควิด (Antigen test kit) เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด - ๑๙ เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12