หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้อสื่อและวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการทัศนะศึกษา ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายผ้าใบไวนิล โครงการทัศนะศึกษาเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม โครงการต้นกล้้าคุณธรรม (นิสัยรักการออม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตาม โครงการทัศนะศึกษา ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3